సామర్థ్యం

cnc车床
锻造压力机
锻造压力机2

CNC LATHE

ఫోర్జింగ్ ప్రెస్

ఫోర్జింగ్ ప్రెస్

锻造压力机3
机加工工装
挤压机

ఫోర్జింగ్ ప్రెస్

మ్యాచింగ్ టూలింగ్

ఎక్స్‌ట్రూడర్

加工中心1
加工中心2
锯床

యంత్ర కేంద్రం

యంత్ర కేంద్రం

సావింగ్ మెషిన్

热处理炉

వేడి చికిత్స కొలిమి

మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి